هر روزه با گذر روزها عمر انسان ها نیز می گذرد و از جوانی و طراوت چهره هر انسان کاسته می شود. شاید بسیاری از شما ها نیز تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که در روزهای پیری عمر خود دارای چه قیافه و ظاهری خواهید شد. کنجکاوی ای که شاید برای بسیاری از افراد حتی جنبه سرگرمی داشته باشد. امروزه پی بردن به این موضوع نیز با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری بسیار آسان شده و کاربران می توانند تنها با نصب یک نرم افزار چهره پردازی و کار بر روی تصویر خود پیری خود را مشاهده کنند. استفاده از نرم افزارهای طراحی عکس در این زمینه بسیار متداول می باشد اما استفاده از نرم افزارهای حرفه ای نیازمند یادگیری تکنیک های حرفه ای نیز می باشد.

در این مطلب نرم افزاری را در این زمینه به شما معرفی می کنیم.

 

 نرم افزاری می باشد که به کمک آن کاربران می توانند تصویر خود در 20 سال بعد در آینده را مشاهده کنند. به کمک این نرم افزار کاربران به راحتی می توانند تنها با وارد نمودن تصویر چهره خود به برنامه و یک کلیک خود در مقابل آینه ای پس از 20 سال مشاهده کنند. این نرم افزار با استفاده از تکنیک های گرافیکی موجود در خود به راحتی تصویر مورد نظر را 20 سال پیرتر از آنچه که اکنون است می نماید. استفاده از این نرم افزار به راحتی برای همه کاربران امکان پذیر می باشد زیرا این نرم افزار از گزینه ای برای انجام تنظیمات برخوردار نمی باشد. تنها وارد نمود یک عکس به برنامه ( ترجیحا عکس از نمای رو به رو ) و کلیک نمودن بر روی کلید Next شما را به 20 سال بعد در آینده می برد.

http://1.irandlcenter.com/Upload/icon.gif